абсолютна швидкість росту

Величина приросту рослини за відомий проміжок часу.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me