агроландшафт

Ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та захисні лісові насадження.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me