актуальна забур'яненість посіву

Кількість особин бур'янів на одиницю площі посіву.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me