банк проростків

Сукупність молодих рослин, які мають затримку в рості, але здатні до нормального розвитку за умов вивільнення для них екологічної ніші. Наприклад, проростки дерев в лісі.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me