біологічна продуктивність

Кількість біомаси, утвореної на одиниці площі за одиницю часу.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me