біосферний заповідник

Територія міжнародного значення, що виділяється для збереження в природному стані ділянок біосфери, проведення фонового моніторингу та вивчення природного навколишнього середовища. Науково-дослідна робота тут координується і контролюється ЮНЕСКО. Господарська діяльність не дозволяється.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. біосферний заповідник — Унікальна у світовому масштабі територія, яка підлягає особливій охороні з огляду на геологічні достоїнства, рельєф місцевості, водні зв'язки, флору чи фауни... Універсальний словник-енциклопедія