валентність екологічна

Здатність виду існувати в різноманітних умовах середовища.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me