градієнт комплексний

Сукупність закономірно пов'язаних екологічних факторів середовища, які контролюють розподіл популяцій у фітоценотичному континуумі.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me