дворічники

Рослини, онтогенез яких триває два вегетаційних періоди.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me