дендрограма

Графічне зображення результатів послідовного ієрархічного об'єднання об'єктів.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me