детермінант

Діагностичний вид – індикатор умов середовища, який детермінує кордонами свого ареалу. Синонім – едифікатор.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. детермінант — детерміна́нт іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. детермінант — -а, ч. 1》 Будь-яка причинна або така, що передує, умова чи засіб. 2》 Визначник. || мат. Синонім терміна "визначник" квадратної матриці. Детермінант валютного курсу — будь-який чинник, що визначає попит та пропозицію на ринку іноземної валюти. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. детермінант — детерміна́нт [від лат. determinans (determinantis) – той, що визначає, обмежує] число, що є алгебричною сумою всіх добутків виду a1αa2β ... anω, де aij (і = 1, 2,..., n, j = α, β, ..., ω) – елементи даної квадратної матриці. Словник іншомовних слів Мельничука