екологічна валентність виду

Ступінь пристосованості виду до існування в різних екотопах.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me