екологічний оптимум виду

Умови, за яких спостерігається найкраща життєвість виду, а саме – показники росту, розвитку, біопродуктивності, поширення тощо.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me