консорція

Одиниця структури біоценозу, яка об'єднує вид рослини і гетеротрофні організми, які існують за його рахунок (мікроорганізми, фітофаги, запилювачі, зоофаги).

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. консорція — Консо́рція: — капіталістичне об'єднання кількох підприємців чи банків для здійснення певного господарського наміру, товариство на паях [50] — товариство на паях [XX] Може, я тут найду декілька приятелів... Словник з творів Івана Франка
  2. консорція — консо́рція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. консорція — -ї, ж. Група видів тварин і рослин, більш-менш пов'язаних з одним з індивідуумів або з цілою популяцією будь-якого виду рослин чи тварин. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. консорція — КОНСО́РЦІЯ, ї, ж., збірн., біол. Група видів тварин і рослин, більш або менш тісно пов'язаних із одним з індивідуумів або з цілою популяцією будь-якого виду рослин і тварин. Словник української мови у 20 томах
  5. консорція — консо́рція (від лат. consortio – співучасть, спільність) група видів тварин і рослин, більш-менш пов’язаних з одним з індивідуумів або з цілою популяцією будь-якого виду рослин чи тварин. Словник іншомовних слів Мельничука