методи контролю забур'яненості посівів

Поділяються на агротехнічні, хімічні, біологічні, алелопатичні.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me