моніторинг

Наукове спостереження за об'єктами чи явищами.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. моніторинг — моніто́ринг іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. моніторинг — Спеціально організоване, систематичне спостереження за станом об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу. англ. monitoring; нім. Monitoring m=; угор. monitoring; рос. мониторинг. Словник із соціальної роботи
  3. моніторинг — (від англ. monitoring — контролювання) нагляд за якими-небудь процесами або станом чого-небудь (напр., суспільної свідомості тощо) Словник іншомовних соціокультурних термінів
  4. моніторинг — [мон'іториенг] -гу, м. (на) -гу Орфоепічний словник української мови
  5. моніторинг — -у, ч. Безперервне стеження за яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату, а також прогнозування та запобігання критичним ситуаціям. Моніторинг якості навчання. Великий тлумачний словник сучасної мови
  6. моніторинг — МОНІТО́РИНГ, у, ч. 1. Спостереження, оцінка і прогноз стану навколишнього середовища у зв'язку з господарською діяльністю людини. Про необхідність проведення екологічного моніторингу на території, де було ліквідовано ракетні точки, заявили .. депутати .. Словник української мови у 20 томах
  7. моніторинг — (англ. monitoring) 1. комплекс спостережень і досліджень, які стосуються змін у навколишньому середовищі, викликаних діяльністю людини, з метою одержання потрібної інформації для розробки необхідної програми та прийняття рішень. Економічний словник
  8. моніторинг — рос. мониторинг (від латин. топііог — той, що наглядає) — складова управління економічними об'єктами, що полягає в систематичному аналізі їхньої діяльності, вивченні стану справ. Eкономічна енциклопедія