мортмаса

Відмерла частина органічної речовини біогеоценозу (детрит, сапропель).

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me