мікропопуляція

Сукупність особин виду, які мешкають в межах одного біогеоценозу.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me