продуктивність агрофітоценозу

Кількість фітомаси, утвореної певним агрофітоценозом на одиницю площі за певний проміжок часу.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me