реверсія забур'яненості посівів

Явище зростання шкоди від бур'янів при зменшенні їх кількості на одиницю площі, але збільшенні маси.

Джерело: Словник термінів з агрофітоценології на Slovnyk.me