кваліметрія

(лат. — якість і вимір)

Наукова дисципліна, що для оцінки продукції об'єднує методи якісного і кількісного. Широко використовується в дизайні для визначення якості показників тих чи інших виробів, предметного середовища загалом, проектних матеріалів або наукових розробок. Може застосовуватись і в архітектурі при визначенні оптимального вирішення утилітарних питань.

Джерело: Архітектура і монументальне мистецтво на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. кваліметрія — кваліме́трія іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. кваліметрія — -ї, ж. Наука про методи кількісної оцінки якості продукції. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. кваліметрія — КВАЛІМЕ́ТРІЯ, ї, ж. Наука про методи кількісної оцінки якості чого-небудь. Наукову основу багатогранного процесу забезпечення високої якості продукції становлять такі комплексні дисципліни, як кваліметрія (наука про вимірювання якості)... Словник української мови у 20 томах
  4. кваліметрія — (англ. qualimetry) галузь науки, яка об’єднує кількісні методи оцінки якості, які використовуються для обгрунтування рішень, що приймаються при управлінні якістю продукції та стандартизації. Економічний словник
  5. кваліметрія — кваліме́трія (від лат. quails – який за якістю та ...метрія) – наука про методи кількісної оцінки якості продукції.Її основні завдання: обґрунтовування номенклатури показників якості, розробка методів визначення та оптимізації їх... Словник іншомовних слів Мельничука
  6. кваліметрія — КВАЛІМЕ́ТРІЯ, ї, ж. Наука про методи кількісної оцінки якості продукції. Радянські інженери.. дійшли висновку, що виникає нова галузь науки, яка вивчатиме загальні питання кількісного виміру якості. Словник української мови в 11 томах
  7. кваліметрія — рос. квалиметрия наука про методи кількісної оцінки якості продукції. Eкономічна енциклопедія