макет

(фр. — попередній зразок)

Модель майбутнього архітектурного твору, яка звичайно виконується у дешевшому матеріалі і у зменшеному масштабі. Готується для затвердження замовником і уточнення композиційного вирішення. Макетування також застосовується при спорудженні монументів, в театрально-декораційному мистецтві, поліграфії.

Джерело: Архітектура і монументальне мистецтво на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. макет — МАКЕ́Т, а, ч. 1. Зразок чого-небудь, відтворений звичайно в зменшеному розмірі; модель. Знову метання гранати, але на цей раз у вікно будинку, макет якого стоїть за окопом (І. Багмут); Найважливіший спеціальний предмет в інтернаті – орієнтація у просторі. Словник української мови у 20 томах
  2. макет — (англ. model) модель нового виду продукції, яку використовують для його тестування чи демонстрації потенційним покупцям. Економічний словник
  3. макет — -а, ч. 1》 Зразок чого-небудь, відтворений звичайно в зменшеному розмірі; модель. || Просторове відтворення виробу в умовному матеріалі, який дає найбільш повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. 2》 друк. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. макет — маке́т іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  5. макет — МОДЕ́ЛЬ (зразок якогось нового виробу, взірцевий примірник чогось; предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або натуральному вигляді); МАКЕ́Т (зразок чогось, відтворений перев. Словник синонімів української мови
  6. макет — МАКЕ́Т, а, ч. 1. Зразок чого-небудь, відтворений звичайно в зменшеному розмірі; модель. У штаб-квартирі ООН висить макет радянського штучного супутника Землі (Рад. Укр. Словник української мови в 11 томах
  7. макет — [макет] -та, м. (на) -т'і, мн. -тие, -т'іў Орфоепічний словник української мови
  8. макет — маке́т (від франц. maquette – модель, ескіз) 1. Просторове зображення, модель будь-чого (виробу, споруди, декорації тощо), звичайно в зменшених розмірах. 2. У поліграфії – взірець книги, журналу, попередньо виготовлений для точного розміщення тексту та ілюстрацій. Словник іншомовних слів Мельничука
  9. макет — рос. макет просторове зображення різного масштабу (рідко в натуральній, а здебільшого — у значно зменшеній формі) певного предмета, модель будь-чого (виробу, споруди, механічного засобу). Eкономічна енциклопедія