модуль

модуль (модульність) (лат. — міра ритму)

Вихідна одиниця виміру для координації розмірів комплексу будівель, споруди або її частин, ордера. Згідно розвитку просторового мислення і залежно від композицій споруд мірилом слугували різні величини: діаметр колони, відстань між осями колон, діаметр купола тощо. Застосування М. дозволяє надавати комплексам, спорудам та її частинам сумірність та чітку розмірність. Прийнято розрізняти: конструктивний М., розпланувальний М., функціональний М.

Джерело: Архітектура і монументальне мистецтво на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. модуль — мо́дуль іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  2. модуль — [модул'] -л'а, ор. -леим, м. (на) -л'і, р. мн. -л'іў Орфоепічний словник української мови
  3. модуль — -я, ч. 1》 фіз., тех. Назва деяких коефіцієнтів, мірил яких-небудь величин. Модуль пружності. Модуль опору. 2》 мат. Число, на яке треба помножити логарифм однієї системи, щоб дістати логарифм іншої системи. 3》 архіт. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. модуль — МО́ДУЛЬ, я, ч. 1. фіз., техн. Назва деяких коефіцієнтів, мірил яких-небудь величин. Модуль пружності; Модуль опору. 2. мат. Число, на яке треба помножити логарифм однієї системи, щоб дістати логарифм іншої системи. 3. архт. Словник української мови у 20 томах
  5. модуль — мо́дуль (від лат. modulus – міра) 1. тех. Назва важливого коефіцієнта чи величини (напр., М. пружності, М. Юнга). 2. матем. М. комплексного числа a + bі – число √ а2 + b2. ¤... Словник іншомовних слів Мельничука
  6. модуль — див. величина абсолютна Універсальний словник-енциклопедія
  7. модуль — МО́ДУЛЬ, я, ч. 1. фіз., техн. Назва деяких коефіцієнтів, мірил яких-небудь величин. Модуль пружності; Модуль опору. 2. мат. Число, на яке треба помножити логарифм однієї системи, щоб дістати логарифм іншої системи. 3. архт. Словник української мови в 11 томах