парус

Конструкція, що створюється для переходу від прямокутника до багатогранного чи круглого в плані купола (синонім — вітрило). Мають місце наступні типи:

~ арковий — утворюється каркасом із взаємно перпендикулярних арок зі сферичним заповненням.

~ арково-склепінчастий — утворюється склепінням, що завершується аркою, яка викладена у площині верхнього багатокутного пояса.

~ балковий — утворюється балковим перекриттям кута нижнього ярусу.

~ балково-консольний — має кілька підтипів.

~ воронкоподібний

а) являє собою середньовічний простий тромп.

б) Найдавніша форма; мурування виконується концентричними рядами.

~ воронкоподібний східчастий — утворюється кількома арками.

~ гуртово-сітчастий — утворюється системою гуртів із заповненням між ними.

~ консольний — утворюється кількома рядами виступаючих блоків.

~ конховий — виконаний у вигляді конхи.

~ кронштейновий — те саме, що і парус плоский.

~ перспективний — те саме, що і парус східчасто-арковий.

~ плоский — влаштований для переходу від четверика до восьмерика і звернений гострим кутом донизу, являючи собою нахилений рівнобічний трикутник.

~ сасанідський — те саме, що і парус воронкоподібний.

~ сітчасто-гуртовий — утворюється конхою, що завершується аркою.

~ складчастий — при переході від підпори до дуги барабану або куполу поділяється на дві частини вертикальним зламом, який начебто продовжує ребро опорного стовпа.

~ сталактитовий — декоративний з конструкціями східчасто-консольного і консольного парусів.

~ сферичний — частина купольного склепіння у вигляді вигнутого сферичного трикутника, вершина якого звернута донизу. Вживається для переходу від квадратних у плані приміщень до циліндричного барабана або купола. Те саме, що пандатив.

~ східчасто-арковий — утворюється кількома арками, що підносяться одна над одною.

~ східчасто-консольний — утворюється кількома рядами консолей.

~ східчасто-нішевий — творюється кількома рядами прямокутних ніш.

~ тупий шаровий — вирішений у вигляді нахиленої трапеції і спирається на її короткий бік.

Джерело: Архітектура і монументальне мистецтво на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. парус — ПА́РУС, а, ч. 1. Прикріплений на щоглі великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний і т. ін.), за допомогою якого вітер рухає судно; вітрило. Човники на веслах і на парусах снувались по затоці (Леся Українка); * Образно. Словник української мови у 20 томах
 2. парус — па́рус іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
 3. парус — на по́вних (на всіх) паруса́х, зі сл. мча́ти. Дуже швидко, на всю потужність (про водний транспорт). Фрегат на повних парусах заїхав у свій же бриг, п’ять мачт (щогл) з вітрилами упали, мов зрізані (Ю. Фразеологічний словник української мови
 4. парус — ПА́РУС, а, ч. 1. Прикріплений на щоглі великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний і т. ін.), за допомогою якого вітер рухає судно; вітрило. Човники на веслах і на парусах снувались по затоці (Л. Укр., III, 1952, 611); *Образно. Словник української мови в 11 томах
 5. парус — Вітрило. Словник синонімів Караванського
 6. парус — ВІТРИ́ЛО (прикріплений на щоглі великий шматок полотна, за допомогою якого вітер рухає судно), ПА́РУС. Уже він напнув вітрило, і попутний вітер жене баркас далі (А. Шиян); Човен був невеликий, але над ним здіймався чималий парус (М. Трублаїні). Словник синонімів української мови
 7. парус — [парус] -са, м. (на) -с'і, мн. -си, -с'іў два парусие Орфоепічний словник української мови
 8. парус — 1. вітрило 2. це промінь Словник чужослів Павло Штепа
 9. парус — Наріжне 3-кутне склепіння, утворене однією або кількома арками, що виходять з фасаду муру; п. дає змогу сполучити 4-стінне приміщення із 8-кутним барабаном купола. Універсальний словник-енциклопедія
 10. парус — -а, ч. 1》 Прикріплений на щоглі великий шматок полотна певної форми (трикутний, прямокутний і т. ін.), за допомогою якого вітер рухає судно; вітрило. 2》 рідко. Те саме, що промінь. 3》 В архітектурі – трикутне сферичне склепіння. Великий тлумачний словник сучасної мови
 11. парус — Парус, -са м. Лучъ. Дивись, які паруси попускало сонце. Сумск. у. Буде змій летіти та паруси напускати. Мнж. 31. Словник української мови Грінченка