виєднанє

Ви́єднанє. Назва дії за знач. виєднати. Посол Н. Василько виголосив справозданє з своєї діяльности в парляменті і соймі і яко головну задачу заступників мужицких в новім парляменті навів слідуючі програмові точки: розпарцельованє великої посілости збіднілих дідичів між селян; виєднанє дешевого кредиту для них; скорочене служби войскової, зглядно заведеня дворічної служби (Б., 1907, 44, 1); Окрім вибору нового виділу ухвалили [загальні збори] подякувати руским послам за успішне співділанє при виєднаню підвисшеня конґруї (Звідомл., 1914, 15).

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me