дневний

Дне́вний. Денний.

● Порядок дневний — порядок денний. Установленє інжінєра краєвого так само тепер є на порядку дневнім (Б., 1899, 35, 1); Найбільш скрайна лівиця поставила внесене, щоб на порядку дневнім найблизшого засіданя найшлась справа знесеня смертної кари і проект амнестії. Внесене се поперла правиця, що се вмішуваня Думи в прерогативи царя станесь причиною розв’язаня Думи (Б., 1907, 62, 2); Загальні збори україньского акад[емічного] тов[ариства] “Союз” відбудуть ся в суботу з таким порядком дневним: І. Прочитане протоколів; 2. Справоздане функционарів; 3. Уділене абсолюториї; 4. Вибори; 5. Евентуалія (Б., 1909); Збори отворив іменем скликаючого комітету о. Маланчук і, витаючи щиро всіх прибувших отців і богословів, вказав на важність справ, які стоять на дневнім порядку, і завізвав вибрати собі предсідателя (Звідомл., 1914, 49-50)

// порівн. пол. porządek dzienny — порядок денний.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me