резервовий

Резерво́вий. Запасний, резервний.

● Резервовий фонд — резервний фонд. Всі зиски впливають до фондурезервового по відтрученю видатків, до чого причисляють ся дивіденди і відсотки від вкладок (Б., 1895, 2, 2); Фонд резервовий, котрий з кінцем 1894. року виносив 21. 218 зр[иньских] 81 кр[ейцарів], побільшив ся до кінця мая на суму 27. 963 зр[иньских] 82 кр[ейцари] і єсть відповідно до закона ульокований в цінних паперах (Б., 1895, 47, 3); Після §80-го статута не сьміє фонд резервовий уживати ся в касі, але треба єго доконечно зложити до безпечної щадниці або купити за ті гроші які цінні папери (обліґациї державні і краєві і т. п.), що несуть процент (См.-Стоцький, Порадник, 52); Всякий чистий зиск треба призначувати на резервовий фонд, котрий мусить ся уміщувати в якій касі, найліпше яко паїв Селяньскій Касі, до котрої се товаришенє має пристати (Канюк, 1906, 10)

// пол. rezerwowy — запасний, rezerwowy fundusz — резервний фонд.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me