систем

Систем, система, ж.р. і ж.р. Система, спосіб організації. У нашім паровім бровари (перше Ґебля), у строєнім після найновійшої системи, вже почали спускати вишинкове пиво (Б., 1895, 16, рекл.); В краснім купелевім забудованю мож побирати купелі після наймодернійших системів (Б., 1900, рекл.); Треба змінити цілу систему: мусить наступити тут вгорі відповідний дух, а там, вдолині, мусять пани при кождій нагоді діставати науку, що всяке нарушенє закону, всяка сторонничість, всяке уживане подвійної міри буде строго трактоване і каране (Б., 1907, 80, 2); От з того то гуртка людий повстали в селі перші товариства, читальня, Січ, а вкінци і каса пожичкова і щаднича систему Райфайзена (Товариш, 1908, 127)

// порівн. пол. system, ж.р. — система; нім. das System — те саме.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me