ґімназияльний

Ґімназияльний, ґімназіяльний. Прикм. від гімна́зия, ґімназія. І є у нас тих всяких функций і функцийок, а що гірше зривків і зарібочків на народній шкірі досить богато: у нас не вагаєсь навіть один роздрапувач в спілці з яким “триособовим” чи тристільцевим другим роздрапувачем урвати бідному академікови для свого сина диюрну або перехапнути ґімназияльному студентови стипендию (Б., 1899, 20, 1); Цілию ґімназіяльної науки є підготувати учеників до академічних студий, дати їм загальну підставу, потрібну до дальших фахових студий, або т. зв. загальне образованє (Корд., 1904, 6); Тій важній ціли [просвіти] служать з одного боку бібліотеки при всіляких народних, виділових, ґімназіяльних і ин. школах, з другого боку публичні, загально доступні бібліотеки, получені переважно з читальнями (Кузеля, 1910, 4)

// пол. gimnazjalny — ґімназійний.

Джерело: Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX — на початку XX ст. на Slovnyk.me