аналіз продуктивності інженерно-технічних працівників

(англ. engineering performance analysis, EPA)

система оцінки праці ІТП, розроблена і впроваджена американською компанією “Ін тел”.

Вона призначена для того, щоб:

1) виявляти проблеми розподілу трудових ресурсів;

2) давати оцінку альтернативним методам і системам;

3) розподіляти функції серед ІТП;

4) визначати критерії продуктивності окремих груп;

5) прогнозувати реальну потребу в персоналі;

6) одержувати оптимальні графіки роботи. аналіз ресурсоміскості об’єкта – аналіз структурних, абсолютних, відносних та питомих показників, що характеризують витрати ресурсів за стадіями життєвого циклу об’єкта, з метою виявлення факторів економії ресурсів.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me