аналіз факторний

(англ. factors analysis)

метод виявлення і класифікації факторів, що визначають стан і розвиток досліджуваного об’єкта управління. А. ф. – процедура встановлення сили впливу факторів на функцію або результативну ознаку з метою ранжирування факторів для розробок плану організаційно-технічних заходів із поліпшення функцій.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аналіз факторний — рос. анализ факторный один із видів комплексного аналізу господарської діяльності, пов'язаний з пошуком і класифікацією факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням причинно-наслідкових зв'язків, що впливають на зміну конкретних показників господарської діяльності. Eкономічна енциклопедія