банківські інвестиції

(англ. bаnk investments)

вкладання банківських ресурсів, як правило, на тривалий строк. У більшості країн до б. і. належать вкладення в акції, облігації та інші високоприбуткові папери. Б. і. – це непрямі вкладення банківських коштів в економіку. Вони відображають рух фіктивного капіталу у формі інвестиційного портфеля банків.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. банківські інвестиції — рос. банковские инвестиции (нім. Investition, від латин. investio — одягаю, наділяю) — вкладання банками своїх вільних коштів на тривалий термін в облігації державних позик, акції акціонерних компаній та інші прибуткові цінні папери. Eкономічна енциклопедія