капітальні витрати

(англ. саpital investments)

грошові витрати, пов’язані із вкладенням в основний капітал і приріст запасів. К. в. включають: капіталовкладення за рахунок коштів центральних та місцевих бюджетів, державних спеціальних фондів, що спрямовуються головним чином у капіталомісткі та неприбуткові галузі виробництва, розвиток економічної та соціальної інфраструктури; інвестиційні субсидії та довгострокові бюджетні кредити приватним корпораціям, місцевим органам влади, націоналізованим підприємствам і галузям; капіталовкладення приватного сектора економіки на розширення виробничого капіталу – в будівлі, споруди, машини, обладнання тощо.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. капітальні витрати — рос. капитальные затраты кошти, що вкладаються на придбання основних засобів і на приріст запасів. Eкономічна енциклопедія