курс акцій

(англ. share price)

ціна, за якою продають і купують акції на фондовій біржі. Оскільки продаж акцій є продажем права на отримання дивіденду, їх ринкова ціна на фондовій біржі являє собою капіталізований дивіденд. Вона прямо пропорційна розміру дивіденду і обернено пропорційна відсотку, що виплачується за депозитом.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. курс акцій — рос. курс акций 1. Ціна (ринкова, біржова), за якою продаються (купуються) акції, облігації та інші цінні папери.. 2. Відношення тотожної ринкової ціни акції, облігації до її номінальної вартості. Eкономічна енциклопедія