сертифікація продукції

(англ. quality certification)

це підтвердження за допомогою спеціальних випробувань її відповідності вимогам нормативнотехнічних документів, найчастіше стандартам. Сертифікація дає змогу контролювати дотримання вимог до продукції з метою забезпечення безпеки життя і здоров’я людей, охорони навколишнього середовища. Здійснюють сертифікацію організації, акредитовані Держстандартом України.

Джерело: Економічний словник на Slovnyk.me