Міжнародна спілка українських підприємців (МСУП)

рос. международный союз украинских предпринимателей (МСУП)

міжнародна громадська організація, створена 1996 р. у Києві з ініціативи відомих в Україні державних діячів, економістів, фінансистів, правників, підприємців, виробників, фермерів з участю представників зарубіжних ділових кіл і української діаспори. Серед засновників спілки представники майже всіх політичних і громадських об'єднань демократично-патріотичного державницького спрямування. Програмним завданням є об'єднання зусиль та інтересів малих, середніх і великих підприємств міста й села, окремих бізнесменів, представників світового українства й зарубіжних ділових кіл для участі в розбудові економіки Української держави, активізації ринкових процесів та сприяння входженню України у світовий ринок. МСУП розробляє програми і надає підтримку щодо ефективного використання вітчизняного економічного потенціалу природних, трудових, інтелектуальних ресурсів. Проводить заходи, спрямовані на розвиток інвестиційного ринку, особливо шляхом залучення іноземних інвестицій, банківського капіталу, налагодження ділових контактів, розробки і реалізації спільних економічних програм і проектів з зарубіжними партнерами і міжнародними організаціями. Серед них: конференції. семінари, бізнес-форуми, "круглі столи" з участю вітчизняних і зарубіжних урядових структур, міжнародних організацій, знаних фінансистів, економістів, юристів, науковців. Спілка бере участь у розробці програм вдосконалення законодавчих засад розвитку підприємництва і входить до законодавчих органів з відповідними законодавчими пропозиціями. Здійснює захист прав своїх членів і надає їм відповідні послуги (правові, консалтингові, маркетингові, інформаційні), створює відповідні внутрішні функціональні підрозділи та окремі структури як юридичні особи: Бізнес-центр, Консалтинговий центр тощо. МСУП має свої відділення в усіх областях України і представництва у країнах світу: США, Австралії, Австрії. Білорусі, Німеччині, Молдові, Росії, Естонії тощо. Першим Головою ради Спілки було обрано першого президента України Леоніда Кравчука, Головою наглядової ради — екс-президента Українського уряду в екзилі — Миколу Плав'юка. Генеральним директором — Романа Дяківа.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me