автоматизована інформаційно-пошукова система (АІПС)

рос. автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС)

сукупність мовних, алгоритмічних і технічних засобів, призначених для автоматичного зберігання, пошуку, видачі необхідної інформації. Складається з двох компонентів: абстрактної АІПС (сукупність інформаційно-пошукової мови, правил індексування і критерію семантичної відповідності) та інформаційно-пошукового обладнання (технічних засобів пошуку і видачі інформації).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me