автоматизовані системи управління (АСУ)

рос. автоматизированные системы управлений (АСУ)

сучасні системи управління суспільно-економічними процесами, які забезпечують життєдіяльність держави. Базуються на використанні досягнень науково-технічного прогресу, людського Інтелекту, комп'ютерних мереж і систем, засобів космічного й електронного зв'язків для обробки, систематизації, нагромадження інформації з наступним її використанням для прийняття оптимальних рішень у розв'язанні завдань управління виробництвом, комерційно-підприємницькою діяльністю, транспортом, будівництвом, фінансово-банківською системою та іншими суспільно-економічними об'єктами й процесами. Вони загалом складають ринкову, соціальну і політичну інфраструктуру суспільства.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me