авторське свідоцтво

рос. авторское свидетельство

документ, що засвідчує юридичне право автора на винахід. За вимогою автора на винахід може бути виданий інший документ — патент на винахід. Автори винаходів, які працюють на підприємствах, у науково-дослідних установах та інших організаціях, подають заявки на одержання А. с., як правило, через підприємство чи організацію, де вони працюють. У випадках, коли робота здійснена в порядку виконання службового завдання, керівники підприємств і організацій оформлюють заявки на видачу авторського свідоцтва на ім'я підприємства (організації) із зазначенням автора (авторів) винаходу. Якщо винахід є результатом колективної творчості і при цьому неможливо встановити авторство окремих осіб, А.с. видається на ім'я того підприємства (організації), де був здійснений винахід. За винахідником зберігаються повні особисті й майнові права, а також пільги (право авторства, право на присвоєння винаходу імені автора, право на участь у впровадженні винаходу, права на першочергове здобуття посад наукових працівників за своїм фахом тощо). В Україні А.с, видає Комітет у справах винаходів та відкриттів при Кабінеті Міністрів України.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me