агентство сша з міжнародного розвитку

рос. агентство сша по междуна-родному развитию

(U.S. Agence International Developement (USAID)) — незалежне відомство, що надає гуманітарну допомогу та сприяє економічному розвиткові країн для просування своїх економічних і політичних інтересів за межами США. Засновано в 1961 р. президентом Дж. Кеннеді. В Україні Агентство сприяє розвиткові ринкової економіки шляхом підтримки реалізації інвестиційних проектів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me