агрегатний індекс цін

рос. агрегатный индекс цен

узагальнюючий показник динаміки і співвідношення рівня цін. Найчастіше А. і. використовується в аналізі та прогнозуванні динаміки цін товарів. Залеж-но від завдань аналізу обчислюють А.і. цін усіх видів товарів народного споживання (загальний А. і.) або окремих груп товарів (груповий А.і.). Статистичні органи обчислюють індекси оптових цін на промислову продукцію; індекси закупівельних цін; індекси цін на продукцію будівництва; індекси роздрібних цін; індекси ціну недержавному секторі торгівлі; індекси цін на послуги; індекси цін зовнішньої торгівлі.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me