адміністративне право

рос. административное право

сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері законодавчої, виконавчої і судової діяльності органів державного управління, громадських організацій. Норми А.п. поділяються на: 1) норми, що визначають основні принципи державного управління та коло державних органів, які мають право утворювати нові органи державного управління, установи, підприємства, організації, а також ліквідовувати наявні, змінювати їхню структуру, регламентувати порядок утворення і ліквідації; 2) норми, якими визначаються адміністративно-правові відносини між окремими ланками управління, права та обов'язки суб'єктів цих відносин та їх службових осіб, повноваження органів державного управління на видання і здійснення юридичних актів; 3) норми, якими визначається правове становище громадян і громадських організацій у сфері державного управління та встановлюється право громадян на захист своїх законних прав та інтересів, а також визначаються обов'язки щодо виконання законних вимог органів державного управління. В Україні джерелами А.п. є: Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента держави, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me