активні рахунки

рос. активные счета

бухгалтерські рахунки для обліку стану та руху господарських засобів і контролю за їх збереженням. До А.р. належать усі інвентарні рахунки — основних засобів, сировини й матеріалів, готової продукції, а також каса й ті з розрахункових рахунків, що слугують для обліку коштів і відносин з дебіторами (напр., рахунки відвантажених товарів, виконаних робіт і послуг, розрахунки з підзвітними особами, розрахунковий рахунок у банку тощо). Операції, які збільшують даний вид засобів, записуються у дебеті А.р., а операції, що зменшують їх,- у кредиті. Перевищення суми дебету над су-мою кредиту на певну дату записується в активі балансу. Залишок в А.р. може бути лише дебетовим. А.р. банківського обліку показує розміщення коштів, причому ті кошти, що розміщені в об'єктах господарювання, зазначаються на А.р., у банках — на пасивних, і навпаки.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me