актив(и)

рос. актив(ы)

(від латин. activus- діяльний) — 1. А. балансу — частка бухгалтерського балансу організації (підприємства), що відображає у грошовому вираженні матеріальні цінності, їх розміщення і структуру. Це фактично перевищення прибутків над видатками. 2. Належні даній юридичній особі матеріальні та фінансові цінності з точки зору їх складу й розміщення; сукупність майнових і грошових засобів, прав, які належать фізичній чи юридичній особі. А. складаються з оборотних засобів (матеріальних і нематеріальних), грошових (готівка, інвестиції, банківські вклади, дебіторська заборгованість, цінні папери); основних засобів (будівлі, споруди, машини, транспорт, обладнання та ін.); нематеріальних активів (патенти, ліцензії, ноу-хау, авторські права, торгова марка, імідж, інтелектуальний продукт тощо).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me