акціонерне товариство

рос. акционерное общество

форма організації добровільних господарських об'єднань юридичних і фізичних осіб, які ґрунтуються на об'єднанні своїх грошових засобів шляхом випуску й продажу акцій для спільної господарської діяльності та отримання прибутку. А.т. є юридичною особою і несе відповідальність за зобов'язаннями у межах власного капіталу (майна). Кожен акціонер відповідає у межах вартості його акцій. Управління А.т. здійснюється виборним колективним органом (правлінням, радою директорів та ін.). Вищим органом управління А.т. є збори його акціонерів. Контрольним органом — обрана зборами акціонерів ревізійна комісія (наглядова рада). А.т. буває двох типів: закрите й відкрите. Акції закритого А.т. можна передавати від однієї особи до іншої лише за згодою більшості акціонерів, а відкритого — без згоди інших акціонерів. А.т. можуть мати філії у різних регіонах і за кордоном, дочірні підприємства й представництва.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. акціонерне товариство — (англ. joint stock company) організація (підприємство), виробничі фонди якої створюються за рахунок внесків акціонерів (пайовиків) шляхом придбання ними акцій. При приватизації в Україні застосовується як спосіб трансформації державної власності у приватну. Економічний словник
  2. акціонерне товариство — Господарське товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості; відповідає за зобов'язаннями лише майном а. т.; різновиди: відкрите а. Універсальний словник-енциклопедія