акція

рос. акция

(латин. actio -дія, дозвіл) — цінний папір, який засвідчує факт внесення коштів у статутний фонд акціонерного товариства фізичною чи юридичною особою і підтверджує членство в даному товаристві. А. випускаються без зазначення терміну дії (обігу). Є такі види А.: А. трудового колективу, підприємств державної форми власності, орендних підприємств, кооперативних організацій, господарських товариств, комерційних банків та інших організацій і установ різних форм власності. Випускаються А. різної вартості (номіналу). Вони дають право його власникові на отримання прибутку (дивіденду) з одержаного загального прибутку акціонерним товариством, а також право участі в управлінні товариством та розподілі майна в разі ліквідації останнього і загалом підтверджують майнове право її власника. Сума, зазначена в А., є її номінальною вартістю, а ціна, за якою А. продається на ринку цінних паперів (фондовій біржі). — її курсом. Курс А. безпосередньо залежить від розміру дивіденду, який на неї нараховується, і від кон'юнктури ринку цінних паперів, зокрема від величини процентних ставок (банківського процента) в момент її реалізації, а також від багатьох інших факторів, що формують попит і пропозицію і є визначальними при зміні цін відносно номінальної вартості. А. бувають: іменні, на пред'явника, звичайні, привілейовані, засновницькі тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

 1. акція — а́кція 1 іменник жіночого роду цінний папір а́кція 2 іменник жіночого роду дія Орфографічний словник української мови
 2. акція — Процес, процедура; (державний) указ, грамота, постанова, ухвала, універсал; (документ) лист <н. розлучний лист>, жм. папір, бар. бомага; (поліційний) протокол, запис. ДІЯ; (військова) операція; (героїчна) подвиг, діло, пор. АКТ; ЕК. цінний папір. Словник синонімів Караванського
 3. акція — Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним... Словник термінів законодавства України
 4. акція — 1. уділ, див. пай 2. діяльність, чинність, див. активність, (див.противн. реакція) Словник чужослів Павло Штепа
 5. акція — I -ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство. Активні акції — акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах. Великий тлумачний словник сучасної мови
 6. акція — А́КЦІЯ¹, ї, ж., фін. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник уніс певний пай у підприємство та має право на участь у справах і прибутках цього підприємства. Словник української мови у 20 томах
 7. акція — (англ. share, stock) цінний папір, що свідчить про внесення паю в капітал акціонерного товариства. Дає право її власникові брати участь в його управлінні та одержувати частину прибутку у вигляді дивідендів. Економічний словник
 8. акція — а́кція (від лат. actio – дія, дозвіл) 1. Цінний папір, що свідчить про внесення певного паю в капіталістичне підприємство і дає власникові право на дивіденд. 2. Дія, вчинена з будь-якою політичною, економічною або іншою метою. Словник іншомовних слів Мельничука
 9. акція — Цінний папір із необмеженим терміном обігу, доказ участі її власника у капіталі акціонерного товариства; дає право на отримання дивідендів та участі у виборах керівництва товариства. Універсальний словник-енциклопедія
 10. акція — а́кції па́дають / упа́ли чиї. Вплив, значення кого-, чого-небудь зменшується. Акції промовця швидко падають. Присутні в залі, стомившись від довгої промови, вже не так бурхливо аплодують (З газети); Леся зрозуміла — акції її упали. Фразеологічний словник української мови
 11. акція — ДІЯ́ЛЬНІСТЬ (застосування своєї праці, своїх зусиль до чого-небудь, у якійсь галузі), ДІ́Я, А́КЦІЯ книжн., ОПЕРА́ЦІЯ розм., ЧИН уроч., УЧИ́Н (ВЧИН) заст., уроч., ДІ́ЙСТВО заст., ДІ́ЛАННЯ діал.; ПРА́КТИКА (перев. Словник синонімів української мови
 12. акція — А́кція, -ії, -ією; а́кції, а́кцій Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
 13. акція — А́КЦІЯ¹, ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у капіталістичне підприємство та має право на участь у справах і прибутках цього підприємства. Словник української мови в 11 томах