акції на пред'явника

рос. акции на предьявителя

акції, на яких не позначені найменування власників. Передача цих акцій іншому власникові не потребує додаткового оформлення. Дивіденди на них видаються пред'явнику акцій або на підставі відповідного документа депозитарію, що засвідчує кількість акцій даного власника, які знаходяться на збереженні. У книзі реєстрації акцій фіксується лише загальна кількість випущених А.н.п. З розвитком ринку цінних паперів А.н.п. набувають дедалі більшого значення, оскільки є реальним об'єктом купівлі-продажу і таким чином витісняють іменні акції.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me