альтернативна вартість

рос. альтернативная стоимость

теоретичний показник, який показує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого подібного товару. Розрізняють постійні А.е. та зростаючі А.в. Постійна А.в. означає: фактори виробництва є досконалими замінниками, їх використовують в однакових фіксованих пропорціях, щоб виробляти обидва товари. Подвоєння всіх затрат факторів збільшує обсяг виробництва удвічі. Зростаюча А.в. — можливість за рахунок вилучених факторів від зменшення виробництва одного товару виробити значно більше іншого товару.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. альтернативна вартість — (англ. аlternative value) вартість виробництва товару чи послуг, що вимірюється з огляду на втрачену можливість займатися найкращим з доступних альтернативних видів діяльності, які потребують того самого часу чи тих самих ресурсів. Економічний словник