аналіз виконання фінансового плану підприємства

рос. анализ выполнения финансового плана пред-приятия

дії. спрямовані на вивчення планових і звітних показників фінансової діяльності підприємства (фірми) за певний період з метою оцінки фінансового стану та визначення шляхів його поліпшення. Здійснюються завдяки вивченню фінансової звітності, балансу, прибутків і видатків, надходження і витрат коштів та інших документів. А.в.ф.п.п. охоплює зіставлення запланованих і фактичних показників доходів і витрат підприємства (фірми), зокрема витрат на виготовлення та реалізацію продукції і надходжень від реалізації, розмірів одержаного прибутку та його використання, приросту стійких пасивів, плати за виробничі фонди і фонди матеріального стимулювання, дотримання нормативів власних оборотних коштів, раціональності використання кредитів тощо. Особливу увагу приділяють повноті платежів у бюджет з прибутку та відрахувань у фонди, питанням дотримання законодавства та встановлених нормативів. Аналізують також причини відхилень від фінансового плану за обсягами та строками фінансування з різних джерел та їхній вплив на фінансовий стан підприємства (фірми). А.в.ф.п.п. є складовою аналізу господарської діяльності, його здійснюють усі підприємства незалежно від форми власності.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me