аналіз статистичний

рос. анализ статистический

вивчення економічних даних про економічне явище для з'ясування його характерних рис за даних конкретних умов. Об'єктом А.с. можуть бути дані про окреме підприємство, район, галузь, економіку держави в цілому, а також про сукупність об'єктів дослідження. Дані для А.с. беруть із різних статистичних джерел, а також одержують в результаті соціологічних спостережень. А.с. може бути повним (всебічне вивчення стану і розвитку явища в цілому) та частковим (з'ясування стану явища за даних умов, взаємозв'язку ознак, динаміки явищ тощо). Невід'ємними складовими А.с. є: визначення мети аналізу, висування гіпотези на підставі аналітико-економічних міркувань та ознайомлення з конкретними умовами розвитку явища, підбору статистичних матеріалів і критичної їх оцінки, а також систематизації відібраних даних і визначення недостатніх показників: додаткова обробка матеріалу за допомогою спеціальних статистичних методів: формування висновків і практичних пропозицій.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me